Təkamül nəzəriyyəsinin son fosil (canlıların daşlaşmış qalıqları) iddiası da tarixə qarışdı

Təkamül nəzəriyyəsi gen, DNT, hüceyrə sistemi kimi biokimyəvi sahələrlə yanaşı, paleontologiya, yəni fosillərin tədqiqi ilə məşğul olan elmdə də böyükmüvəffəqiyyətsizliklər yaşadı. Fosillər canlı növlərinin bir-birindən törəmədiyini, əksinə bütün canlıların özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə bir anda yarandıqlarını sübuta yetirdi.

Təkamül nəzəriyyəsi bütün canlıların bir-birindən təkamül keçirərək əmələ gəldiyini iddia edir. Bu fərziyyəyə əsasən, bir canlı növü yüz milyonlarla il ərzində mərhələlərlə başqa bir canlıya çevrilmiş və beləliklə dəbütün növlər meydana çıxmışdır.

Təkamülçülərin bu iddialarını nəzərə alsaq, onda yer üzündə saysız-hesabsız “ara keçid” növləri yaşamalıdır.
Məsələn,əgər sürünənlər balıqlardan törəyibsə onda çoxlu sayda həm balıq, həm də sürünən xüsusiyyəti daşıyan canlıların fosil izlərinə rast gəlməliyik, yaxud sürünən xüsusiyyətləri ilə yanaşı bəzi quş xüsusiyyətləri qazanmış yarı sürünən, yarı quş qalıqları tapılmalıdır. Əlbəttə, tam formalaşmadıqları və hələ təkamül mərhələsində olduqları üçün belə canlılar şikəst, qüsurlu, natamam quruluşa malik olmalıdırlar. Təkamülçülər keçmişdə yaşadıqlarını güman etdikləri bu xəyali varlıqları "aralıq keçid forması" adlandırırlar.

Əgər həqiqətən,qədimdə bu xəyali canlılar yaşasaydı, yerin təbəqələrində milyonlarla, hətta milyardlarla fosilləri tapılmalı idi. Ancaq darvinizm burada çıxılmaz vəziyyətə düşür, çünki yüz milyonlarla fosil əldə edilməsinə baxmayaraq, bir ədəd belə ara keçid forması tapılmamışdır.
Təkamülçülər artıq uzun müddətdir ki, bu həqiqətdən xəbərdardırlar. Buna baxmayaraq, bir neçə fosilhaqqında fərziyyələr yürüdərək ara keçid forması kimi təqdim etməyə və “hələ bir neçə ara keçid forması tapa bilmişik, ammagələcəkdə hamısı tapılacaq” kimi sözlərin arxasında gizlənməyə çalışırlar. Ən “tutarlıdəlilləri” arxeopteriks (archaeopteryx) adlı 150 milyon yaşı olan nəsli kəsilmiş quş fosilidir. Təkamülçülər bu quşun quşla (quş olmaqla yanaşı) yanaşı,sürünən xüsusiyyətləri də daşıdığını iddia edirdilər. Onların bu iddialarıelmi cəhətdən çürüdülsə də, arxaeopteriksin ara keçid forması olmaması , adi uçan quş növü olması sübuta yetirilsə də, əllərindəki bu son “dəlilə” kor-koranə sarılıblar.

“Quşların atası quş çıxdı”

 Ancaq son dövrlər əldə edilən bir fosil təkamülçülərin bu ümidlərini də puç elədi. Belə ki, elə təkamülçü mənbələrdə qeyd edildiyi kimi, quşların ən qədim əcdadının dinozavr və ya başqa canlı deyil, məhz quş olduğunu sübuta yetirən fosil tapıldı.
Bu tapıntı ilə bağlı Türkiyə mediasında 25 iyun 2000-ci ildə “Milliyet” qəzetində "Quşların əcdadı quş çıxdı" başlıqlı məqalə dərc olundu. Bu məqalədə Orta Asiyada yeni tapılan quş fosilindən bəhs edilirdi. Məşhur “Science” və “Nature” elmi jurnalları və BBC televiziyası: “Orta Asiyada 220 milyon il əvvəl yaşadığı güman edilən bu fosilin bədəninin tüklərlə örtülü olduğu, quşların atası adlandırılan arxeopteriksdə müasir quşlarda olduğu kimi sternum sümüyününün olduğu və tüklərin də içi boş saplağının olduğu aşkarlandı. Bu isə arxeopteriksin quşların atası olması iddiasını çürüdür. Çünki tapılan fosil arxeopteriksdən 75 milyon il daha yaşlı idi.

Paleontologiya tarixində dönüş mərhələsi

Arxeopteriksin ara keçid forması olmamasının təkamülçülər tərəfindən də qəbul edilməsi paleontologiya tarixində mühüm mərhələ oldu. Çünki arxeopteriks 150 ildir ki, təkamülçülərin”əldə etdikləri” bir neçə ara keçid “dəlilləri”arsında ən iddialısı olmuşdur. Amma artıq qaçıb gizlənməyə yer qalmayıb və paleontologiya dünya həqiqətlə üzləşmişdir: Bir dənə belə ara keçid forması yoxdur!
Nəticədə “Milliyet” qəzeti də bunu qəbul etmiş və “Quşların atası quş çıxdı” başlığı altında məqalə dərc etmişdi. Bəli, quşların ən qədim əcdadı da quşdur. Balıqların ən qədim əcdadı balıq, atların ən qədim əcdadı at, kenquruların ən qədim əcdadı kenquru və insanların ən qədim əcdadı yenə də insandır. Yəni bütün canlı növləri dövrümüzdəki xüsusi və qüsursuz quruluşları ilə birlikdə meydana çıxmışlar. Başqa sözlə, Allah tərəfindən yaradılmışlar.
Beləliklə, təkamülçülərin son ümidləri də puç olmuşdur.

Mənbə:

1 Michael Denton. Evolution: A Theory en Crisis. London: Burnett Books, 1985, səh. 334
2 Prof. Dr. Əli Demirsoy, Varislik və Təkamül, s. 158
3 Frank B. Salisbury, "Doubts About The Müasir Synthetic Theory of Evolution", səh. 336
4 Francis Crick, Lifə Itself: It's Origin and Nature, New York, Simon & Schuster, 1981, səh. 88
5 Orgel, Leslie E, "Darwinism at the Very Beginning of Lifə", New Scientist, vol.94 (April 15, 1982), səh. 151
6 Pierre-P Grassé, Evolution of Living Organisms, New York: Academic Press, 1977, səh. 103
7 Douglas R. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach: An Eternal Qoldan Braid, New York: Vintage Books, 1980, səh. 548
8 Leslie E. Orgel, "The Origin of Lifə on Earth", Scientific American, Dəri 271, Oktyabr 1994, s. 78
9 Haskins, Caryl P., "Advances and Challenges en Science en 1970", American Scientist, vol.59 (May/June 1971), s. 305)
10 Michael Denton, Evolution: A Theory en Crisis, London: Burnett Books, 1985, səh. 351
11 John Horgan, "In the Beginning", Scientific American, Dəri 264, Fevral 1991, səh. 119
12 G. F. Joyce, L. E. Orgel, "Prospects for Understanding the Origin of the RNA World", In the RNA World, New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1993, səh. 13
13 Jacques Monod, Chance and Necessity, New York: 1971, səh. 143
14 Leslie E. Orgel, "The Origin of Lifə on the Earth", Scientific American, Oktyabr 1994, Dəri 271, səh. 78
15 Chandra Wickramasinghe, Interview en London Daily Express, 14 Avqust 1981
16 Encyclopædia Britannica, "Müasir Materialism"
17 Werner Gitt. In the Beginning Was Information. CLV, Bielefeld, Germany, səh. 107, 141
18 Corc C. Williams. The Third Culture: Beyond the Scientific Revolution. (et. John Brockman). New York, Simon & Schuster, 1995. Səh. 42-43
19 Journal of Molecular Evolution, ədəd 26, səh. 99-121
20 Sarich et/ət al/götür. 1989. Cladistics 5:3-32
21 New Scientist, 15 May 1999, səh. 27
22 Azadlıq, 24 Fevral 2000
23 New Scientist, c. 103, 16 Avqust 1984, səh. 19
24 Christian Schwabe, "On the Validity of Molecular Evolution", Trends en Biochemical Sciences, c. 11, İyul 1986
25 Michael Denton. Evolution: A Theory en Crisis. London: Burnett Books, 1985, ss. 290-9

© 2016 | Bu sayt Harun Yəhyanın əsərləri əsasında hazırlanıb